Bob hund - Folkmusik för folk som inte kan bete sig som folk
Release date: 25/03/2009
Format: CD
Total time: 42:24

1 - Folkmusik för folk som inte kan bete sig som folk - 3:17
2 - Bli aldrig som oss, bli värre! - 4:17
3 - Tinnitus i hjärtat - 3:55
4 - Världens bästa dåliga låt - 4:05
5 - Blommor på brinnande fartyg - 4:48
6 - Grönt ljus - 5:58
7 - Fantastiskt - 5:18
8 - Lösenord: stängdklubb - 4:14
9 - Ett litet ljus söker sitt mörker - 0:46
10 - Siffran vill bli fel - 5:40

More info