Kent - B-sidor 95-00 (disc 2)
Release date: 29/11/2000
Format: CD
Total time: 62:31

1 - Livrädd med stil - 3:04
2 - Verkligen - 5:32
3 - Gummiband - 4:47
4 - Att presentera ett svin - 4:28
5 - En helt ny karriär - 4:09
6 - Rödljus - 3:41
7 - Pojken med hålet i handen (Hotbilds version) - 4:11
8 - Kallt kaffe - 3:27
9 - Den osynlige mannen (Kazoo version) - 2:39
10 - Slutsats - 2:49
11 - Rödljus II - 4:35
12 - En helt ny karriär II - 19:03

More info