Various Artists - Arbetarrörelsens sånger (disc 2)
Release date: 1976
Format: LP
Total time:

1 - Arbetets söner - 1:56
2 - Socialisternas marsch - 2:32
3 - När vi tåga - 3:34
4 - Framåt - 2:29
5 - Jopp hej-di - 2:10
6 - Till den nya tiden - 1:56
7 - Till seger - 1:50
8 - Internationalen - 2:24
9 - Arbetsmannen - 2:08
10 - Arbetarmarsh - 1:55
11 - Härdad i hunger - 2:16
12 - Ungdomsmarsh - 2:43
13 - Bandiera Rossa - 2:50
14 - Oss alla unga - 2:28

More info