Kattens Historia


Urkatten uppstod i Asien, och först urskiljde sig den gren som bland annat består av lejonet och tigern. Därefter uppstod tre grenar med ozelot, asiatiska och afrikanska kattarter. Slutligen uppkom de fyra grenar som ledde till lodjur, puma, leopard och tamkatt. Tamkattens närmaste vilda släkting är alltså leoparden.

bengal cat


Den första anfadern till tamkatten utvandrare från Asien till Afrika för mellan 6-8 miljoner år sedan.
Olika kattdjur finns på alla kontinenter utom Antarktis, vilket gör katterna till ett av de mest framgångsrika rovdjurssläktena på jorden.

Utvecklingen från den afrikanska vildkatten till dagens många olika kattraser och typer av katter tog ungefär 4000 år. De första tama katterna förekom i Egypten för 3500 år sedan och användes då för att hålla råttor och möss borta. Man började så småningom betrakta katten som ett heligt djur och den som dödade en katt fick ett strängt straff. När en katt dog fick ägarna sorg och  man balsamerade katten och förde den till kattguden Basts tempel.

Handelsmän tog med sig katter från Egypten till Italien och den spred sig vidare genom Europa och nådde England på 900-talet. Desa första katter i Europa var korthårskatter. De långhåriga kattraserna tror man kommer från Iran och Afganistan och fördes in i Europa på 1500-talet.

Under medeltiden förändrade synen på katten. Inom den kristna kyrkan började man tro att katter hade samröre med djävulen. Många katter brändes och torterades under denna tid.
Först på 1700-talet, under upplysningstiden, började avskyn mot katter att försvinna. Man upptäckte att katten var användbar som råttfångare i hushållet.

Under 1800-talet blev katter mycket vanliga och i mitten av århundradet påbörjades aveln av katter och de första raskatterna uppstod. De första kattutställningarna kom också vid denna tid.

Idag finns ungefär 40 kattraser som är godkända av FIFe (Fédération Internationale Féline). De vanligaste kattraserna i Sverige är, förutom huskatten, Norsk skogskatt, Perser, Helig Birma, Ragdoll och Maine Coon.
Beräckningar visar att det finns 1,6 mijoner katter i Sverige, men eftersom katter inte behöver registreras kan man inte vara helt säker på hur många det finns.