Dikter

Likt en diamant

Till en fantastisk kvinna

Cogito Ergo Sum

De ensamma

Mannen och Kvinnan